Tel. 015 79 46 30 | info@gyva.be | Geerdegem-Schonenberg 272, 2800 Mechelen.

Onze diensten


Grondwerken

Een grondige start is van essentieel belang voor elke werf, bij GYVA BVBA verzetten we voor uw project dan ook bergen, soms letterlijk. Daardoor zijn uw grondwerken bij ons dan ook in goede handen.
Al meer dan 10jaar staan wij garant voor het:

 • Bouwrijp maken van terreinen, gronden en kavels
 • Nivelleringen: Op hoogte brengen en egaliseren van alle bouwterreinen doormiddel van Laser-, GPS of Totaalstation gestuurde bulldozers
 • Uitgraven van bouwputten, funderingen, zwembaden, vijvers, grachten, …
 • Uitgraven, opladen afvoeren en storten van grond, afval, steenslag, …
 • Afvoeren van gronden geschrikt voor vrij herbruik, bouwstof en reiniging.
 • Aanleggen van taluds / bermen / bufferzones
 • Grondstabilisatie: met machines zoals een bodemstabiliseringsfrees en een exact computergestuurde kalk- of cementverdeelwagen kunnen wij stabiliseringswerken uitvoeren met een hoogstaand kwaliteitsniveau onder eender welke omstandigheden.
 • Ter plaatse uitzeven van gronden (stenen en onzuiverheden scheiden van grond)

De af- en aanvoer van grond, zand, funderingsmaterialen en andere bodemmaterialen is gebonden aan de milieuwetgeving, het is dan ook niet meer dan normaal dat wij perfect op de hoogte zijn van deze regelgeving aangezien het af- en aanvoeren van gronden en bouwstoffen ook deel uitmaakt van onze expertise.

We bieden ook bij onze grondwerken de door Vlarem verplichte wettelijke documenten aan, (boven de 250 m3)

 • staalname
 • technisch verslag
 • conform verklaring grondbank
 • bodembeheerrapport


Afbraakwerken

 

Bij GYVA BVBA bent u dan ook aan het juiste adres om selectief en uiterst vakkundig volgende afbraakwerken uit te voeren:

 • Slopen van residentiële gebouwen
 • Slopen van industriële gebouwen
 • Slopen van betonconstructies
 • Slopen van staalbouw
 • Slopen van ondergrondse constructies

Wij doen afbraakwerken voor industriële opdrachtgevers.met recyclage en afvoer van het bouwafval met de nodige sorteergrijpers voor precieze afbraak en crusher voor het zwaardere werk, fabrieken, staal- en betonconstructies, …We kijken vooraf naar het mogelijke hergebruik van de materialen. Dit is kostenbesparend voor u, aangenamer voor de omgeving en beter voor het milieu.

Regelmatig worden interne opleidingen gegeven ivm asbestverwijdering. Medewerkers die deze opleiding gevolgd hebben krijgen ook een volwaardig certificaat. Goeie kennis van materialen is belangrijk, ook qua veiligheid.


Bestratingswerken

Of het nu gaat over openbare werken (steden, gemeentes, provincies, …) of private werken (bedrijven, bouwfirma’s, projectontwikkelaars) bij GYVA BVBA bent u aan het juiste adres voor de aanleg van:

 • Industrieterreinen
 • Wegen
 • Fietspaden
 • Pleinen
 • Verkeersdrempels
 • Parkings
 • Opritten

Wij staan dan ook gekend voor onze uiterst flexibele en efficiënte aanpak.
We zorgen niet alleen voor de vakkundige afwerking, maar ook voor de voorbereidende werken, het materiaal (funderingen, boordstenen, greppels, klinkers, asfalt, beton…) en deze worden ook door eigen transport geleverd op de werven.

Hiervoor hebben we op verschillende plaatsen in het land onze eigen verwerking van opbraakmaterialen naar opnieuw bruikbare gerecycleerde onderfunderingen en gecementeerde funderingen. Dit onder toezicht van COPRO


Rioleringswerken

De afvoer van regenwater of afvalwater lijkt allemaal gemakkelijk maar om dit alles goed en duurzaam te laten verlopen komt hier veel meer bij kijken. Het is namelijk veel meer dan alleen maar plaatsen van buizen.

Er moeten soms infiltratie- en bufferbekkens geplaatst worden al dan niet met de nodige pompstations. Dit alles is zeer complex waarvoor we ook zeer nauw met onze leveranciers en studiediensten samenwerken.
Daarbij werken we met verschillende zowel duurzame als kwalitatief hoogwaardige materialen zoals beton, polyvinylchloride (PVC), polyethyleen (PE), polipropyleen (PP), gres,…

Plaatsen en/of vernieuwen van rioleringssystemen waaronder:

 • Riolering
 • Ondergrondse buffer- en infiltratiebekkens
 • Pompputten of hele pompstations
 • Inspectieputten
 • Regenwaterputten en septische puttenD
 • Duikerconstructies door middel van inbuizingen en kopmuren
 • Huisaansluitingen
 • Doorpersingen van rioleringen onder een bestaande weginfrastructuur
 • Herstellen van rioleringen
 • Ontstoppingen van rioleringen

Voor de uitvoering ervan beschikken wij over geavanceerd materiaal (buizenlaser, wacker, schapenwals,…) en uiterst vakkundig personeel.


Infrastructuurwerken

Voor uw infrastructuurwerken van A-Z bent u aan bij ons aan het juiste adres. Van de afbraak van de bestaande constructie, het al dan niet saneren van de bodem, ophogen of afgraven van het terrein, het leveren en vakkundig plaatsen van onderfunderingen en het plaatsen van het volledige rioleringstelsel tot het afwerken van de wegenis in klinkers, grasdallen, asfalt, beton kan u beroep doen op ons vakkundig team!


Milieutechnische werken

De laatste jaren is het zeer duidelijk geworden wat de oude zware industrie veroorzaakt heeft van bodem- of grondwaterverontreiniging. Deze site’s ook wel brownfields genoemd hebben zeer lang leeg gestaan en worden nu alsmaar meer herontwikkeld naar ambacht- of woonuitbreidingszone’s.

Ook hier is GYVA BVBA uiterst gespecialiseerd om grondwater- en bodemsaneringen tot een goed einde te brengen. Onze jarenlange ervaring die we opgedaan hebben door projecten in onderaanneming te verwezenlijken voor gekende firma’s zoals Envisan (Jan De Nul Group) of Sita (Suez) zorgen er dan ook voor dat dit soort werk geen geheimen meer heeft voor ons. Al onze machines zijn ook uitgerust met overdrukcabine met filterkast zodat onze machinisten nooit blootgesteld worden aan giftige gassen of dampen.

De technieken die hiervoor gebruikt worden kan men opsplitsen in drie groepen.

 • In Situ: Dit is het saneren zonder grondverzet, de verontreiniging word ter plaatse aangepakt door het plaatsen van een soort droogzuiging rondom de bodemverontreiniging, men gaat dan het door de verontreiniging water pompen en dit water opnieuw opzuigen en door speciale filters en filterbakken de verontreiniging uit het water halen. Afhankelijk van de grootte van de verontreiniging is dit saneren op een langere tijdspanne. Eens het opgepompte water vrij is van de verontreiniging word de droogzuiging met de bijhorende filterunits terug weggenomen.
 • On Site: De verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en terug gestort. Dit word meestal bekomen door het afzeven van de verontreinigde grond waardoor we de onzuiverheden gaan scheiden van de grond. Hierna kan het dan zijn dat we de grond nog bewerken met kalk om opnieuw een stabiele ondergrond af te leveren.
 • Ex Situ: De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders. Hier spreekt men dan meestal over biologische reiniging of fysicochemie (verbranding)

Bent u van plan om een locatie met verontreiniging te kopen of bent u hier reeds eigenaar van? Dan zijn wij uiterst geschikt en uitgerust om dat terrein klaar te maken voor gebruik. Zoals gezegd kunnen we u de verschillende soorten sanering voorstellen en zoeken we voor elke locatie een oplossing op maat!


Mobiel breken & zeven

Bij GYVA BVBA vinden we het milieu zeer belangrijk, daarom proberen we ook steeds zoveel mogelijk on site te recycleren en zo weinig mogelijk afvalstromen af te voeren om gerecycleerde granulaten terug aan te brengen. Hiervoor zijn we uitgerust met een mobiele breker. Hierdoor kunnen wij op locatie bouwafval tot secundaire grondstoffen recycleren. Het vermalen puin wordt gezuiverd van ijzer, hout, plastiek, … en tot de juiste afmetingen gereduceerd. De voordelen zijn significant. Naast een besparing op primaire grondstoffen en een vermindering van de gestorte materialen, levert de mobiele breekinstallatie ook een aanzienlijke transportbesparing op. Deze recyclageproducten gaan we dan ook zo vaak mogelijk opnieuw toepassen op locatie zelf. Wat niet ter plekke wordt verwerkt, hoeft ook niet eerst naar een recyclagecentrum getransporteerd te worden, maar kan direct afgevoerd worden.

Al de door ons geproduceerde producten beschikken over een COPRO certificaat

De permanente controle van vzw COPRO garandeert de klant een constant product. Sinds kort bezitten we voor onze mobiele breker het label. Bekijk onze Copro certificaten

Zeven

De zeefinstallatie zuivert afval en stenen uit grond zodat die opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor eventueel aanvullen van uw bouw of ophogen van uw terrein of de verschillende fracties en soorten afvalstoffen gescheiden afvoeren waardoor de verwerkingskost achteraf aanzienlijk daalt.


Grondstabilisatie

Van start gaan met een bouwproject?

Voor alle industriële bouwprojecten bent u
bij GYVA aan het juiste adres.

Gyva BV
Geerdegem-Schonenberg 272
2800 Mechelen

015 79 46 30
info@gyva.be

©  GYVA BV | BE 0838.037.339 | Privacybeleid | Geerdegem-Schonenberg 272, 2800 Mechelen | By Publiplus